Corona Maatregelen

I.v.m. de Coronamaatregelen vraag ik u om alleen in de wachtruimte plaats te nemen indien er niemand anders is. Anders kunt u in de gang of eventueel buiten wachten.

Vanwege de Corona maatregelen wil ik u vragen om onderstaande vragen voor uzelf te beantwoorden:

o Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt?

o Heeft u (ook milde!) symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38 C)?

o Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?

o Heeft u op dit moment covid-19?

o Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?

o Bent u genezen van covid-19 en bent u klachtenvrij korter dan 24 uur

o Bent u in thuisisolatie?

Wanneer u één van deze vragen met ja heeft beantwoord, kan de behandeling niet plaats vinden. U kunt deze dan kosteloos afbellen. Deze vragen zullen op de dag van behandeling opnieuw aan u gesteld worden om te bepalen of er behandeling mag plaats vinden.

Blijf thuis bij: Neusverkoudheid, Loopneus, Niezen, Keelpijn, Lichte hoest, Verhoging (tot 38 graden) Belangrijk: bij verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid, moet iedereen in het huishouden thuisblijven

De primaire besmettingsroute voor het coronavirus vindt plaats via directe druppeltransmissie (door hoesten en niezen). De volgende gedragsregels zijn belangrijk in het voorkomen van deze besmettingswijze:

Naleving van algemene hygiënemaatregelen (RIVM):

• Geen handen geven

• Regelmatig handen wassen (tenminste 20 seconden)

• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg

• Bij binnenkomst wassen van de handen met zeep minimaal 20 seconden

• Hanteren van 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk

• Cliënten komen alleen, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij

• Cliënten komen maximaal 5 minuten van te voren binnen

• Cliënten gaan na de behandeling direct naar huis

Cliënten nemen hun eigen handdoek mee

• Cliënten kunnen er voor kiezen om een eigen gebracht modnkapje te dragen. Dit is niet verplicht.

• Gelieve zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Wanneer u wel gebruik maakt van het toilet dient u tijdens het doortrekken van de toiletten de klep zoveel mogelijk gesloten te houden om eventuele vorming van druppeltjes in de lucht zoveel mogelijk te voorkomen

Uiteraard houd ook ik mij aan de huidige richtlijnen rondom het coronavirus.
Ik zal direct voor en na de behandeling de contact oppervlaktes extra reinigen met desinfectant. En tijdens de behandeling draag ik handschoenen en een mondkapje.

Contact gegevens:
Bianka van de Klomp
06-45 53 44 31
info@osteopathievdklomp.nl